Inhoud & lesopbouw

Elke les bestaat uit vaste onderdelen, die toegepast wordt op de leeftijd van de leden. Hieronder vind je meer informatie over de opbouw van jeugdlessen tot 12 jaar, danslessen voor jongeren en volwassenen en onze shape lessen voor volwassenen.

Jeugdlessen tot 12 jaar

Opening: De dansstudio opent zijn deuren 15 minuten voor aanvang van de les, waarbij alle leerlingen van harte welkom zijn. Bij binnenkomst wordt een kort kringgesprek gehouden, waarbij leerlingen die daar behoefte aan hebben de gelegenheid krijgen om hun eigen verhaal te delen. De docent noteert de aanwezigheid en vertelt wat de groep vandaag gaat doen.

Warming-up: Na het kringgesprek is het tijd voor de warming-up, zoals de stopdans of een gemakkelijke dans, waarbij aandacht wordt besteed aan het opwarmen en stretchen van het lichaam.

Techniekontwikkeling: In de les wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van techniek, bijvoorbeeld door middel van een diagonaal waarbij een specifieke beweging wordt geoefend, of een choreografie die aandacht geeft aan technische elementen.

Omdat er veel concentratie nodig is in een dansles, worden er bij de lessen tot 11 jaar ook oefeningen gedaan door middel van spelend bewegen. Deze oefeningen zijn speels opgezet, waarbij de kinderen vrij door de zaal kunnen bewegen of hun eigen creativiteit kunnen uiten. De oefeningen hebben allemaal een bepaald doel, zoals het ontwikkelen van coördinatie, ritme herkennen, ruimtelijke oriëntatie, motorische ontwikkeling, leren samenwerken, of het ontwikkelen van zelfvertrouwen en creativiteit. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld dans-memory of stopdans, of een variant van ‘ik ga op vakantie en neem mee’, maar dan met dansbewegingen. Afhankelijk van de leeftijd van de leerlingen zullen deze oefeningen een steeds minder groot deel van de les beslaan.

Choreografie: Daarna wordt tijd besteed aan het aanleren van een choreografie. De docent introduceert een combinatie van bewegingen die de groep wekelijks kan herhalen en uitbreiden. Deze dans is afgestemd op de dansstijl waarbij aangeleerde technieken zijn verwerkt in de combinatie.

In de lessen met jongere kinderen (tot ongeveer 9 jaar) kan het soms lastig zijn om lang met één choreografie bezig te zijn. Daarom zullen in sommige lessen verschillende dansen worden gedaan die de leerlingen kunnen onthouden en herhalen. Naarmate de leerlingen ouder worden, zal de choreografie een steeds groter onderdeel van de les worden.

Afsluiting: Als afsluiting van de les wordt er gestretcht op rustige muziek, zodat het lichaam geleidelijk kan afkoelen en tot rust kan komen. De laatste vijf minuten van de les gaat de deur open, zodat ouders en familie kunnen meekijken met de geleerde dans.

Danslessen vanaf 12 jaar & volwassenen

Opening: De dansstudio opent zijn deuren 15 minuten voor aanvang van de les, waarbij alle leden van harte welkom zijn. De les begint met een grondige warming-up, gericht op het opwarmen en stretchen van het lichaam.

Techniekontwikkeling: Tijdens de les ligt de focus op het ontwikkelen van techniek. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het oefenen van specifieke bewegingen in een diagonaal of door het aanleren van choreografieën die technische elementen benadrukken.

Choreografie: Vervolgens wordt er tijd besteed aan het aanleren van een choreografie. De docent introduceert een combinatie van bewegingen die wekelijks wordt herhaald en uitgebreid. Deze dans is afgestemd op de dansstijl waarbij aangeleerde technieken zijn geïntegreerd in de combinatie.

Afsluiting: De les wordt afgesloten met stretchen op rustige muziek, zodat het lichaam geleidelijk kan afkoelen en tot rust kan komen.

Shapelessen voor volwassenen

Opening: Leden zijn van harte welkom in de dansstudio 15 minuten voor aanvang van de les. De les begint met een warming-up gericht op het opwarmen en stretchen van het lichaam.

Conditie & Dansen: We starten de les met cardio training door middel van dansen. Tijdens een Zumba les gebruiken we uiteraard Zumba choreografieën. Bij de Shape Fusion les kan dit ook Streetdance of aerobics zijn. Tijdens de cardio training wordt de hartslag verhoogd en gedurende een bepaalde periode op een verhoogd niveau gehouden. Dit bevordert de bloedcirculatie en verhoogt de zuurstoftoevoer naar de spieren en organen, wat de algemene conditie verbetert.

Danspassen & Choreografie: De docent leert de basisdanspassen die gedurende de les zullen worden gebruikt. Na het aanleren van de basispassen wordt vaak een choreografie opgebouwd, bestaande uit herhalende dansbewegingen die samen een routine vormen. De docent doet de gehele les mee, waardoor je alleen maar hoeft te volgen en niets zelf hoeft te onthouden. De intensiteit van de bewegingen kan worden aangepast aan individuele behoeften.

Shape: Hierna volgen spierversterkende oefeningen, mogelijk met gebruik van handgewichten en dynabands.

Afsluiting: De les wordt afgesloten met stretchen op rustige muziek, zodat het lichaam geleidelijk kan afkoelen en tot rust kan komen.